Liên hệ hỗ trợ

 

 • ĐĂNG KÝ
 • TÀI KHOẢN

 

   • Tạo tài khoản, đăng bài về không gian cho thuê, trao đổi với người thuê trực tiếp tại pophere.vn

 

 

 • TẠO BÀI ĐĂNG

 

   • Quảng bá không gian thuê hiệu quả đến người thuê, giảm thiểu chi phí quảng cáo và các chi phí khác tại pophere.vn.Tạo bài đăng bằng cách đăng tải hình ảnh không gian thuê với thông tin mô tả chi tiết, kích thước, đặc điểm, và ngày cho thuê.

 

 

 • TRAO ĐỔI TRỰC TiẾP VỚI NGUWOIF THUẾ

 

   • Chủ mặt bằng thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với người thuê thông qua PopHere. PopHere hỗ trợ các vấn đề về hợp đồng thỏa thuận, hỗ trợ pháp lý và thanh toán, giúp bạn kiếm thêm thu nhập từ chính không gian sẵn có của bạn dễ dàng hơn.  

 

  • NHẬN THANH TOÁN
   • Nhận thanh toán ngay khi người thuê đồng ý thanh toán trực tiếp tại PopHere.